پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ تبادل کاتیونی، انواع کانی هاو خصوصیات آن ها (30 اسلاید)


پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، خصوصیات شیمیایی خاک؛ تبادل کاتیونی، انواع کانی هاو خصوصیات آن ها (30 اسلاید)


ساختمان کانی های اولیه : ­ Oو  Siبه عنوان سازند گان 75% وزن پوسته ی زمین اساس ساختاری کانی ها می باشند. ­مجموعه ی   4اکسیژن و یک سیلیسیوم ویک چهار وجهی بنام تتراهیدرون را به وجود می آورند. …

دریافت فایل


مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها